Suksess med endringer

Våre lederprogram skaper Ledere som lykkes.
Du som leder får individuelle og konkrete verktøy
så du kan lykkes på alle nivå 

Timer lederprogram
+ 0
Ledere med suksess
0
Kunder i 11 land
0
Bedre kommunikasjon
0 %

Positive endringsprosesser

Mer å hente! Bedriftsinternt lederprogram

Vårt lederprogram adresserer utfordringen som skaper suksess: Dine og dine medarbeideres ferdigheter i kommunikasjon.

Gode kommunikasjonsferdigheter vil eliminere konflikter, forsinkelser og missforståelser. Bare dette vil spare bedriften for store kostnader.

Du får mer energi og ressurser som du kan bruke til å prestere og skape nye resultater. Du får også ferdigheter til å motivere andre til å skape bedre resultater.

Mer å hente! Bedriftsinternt lederprogram har bidratt til å realisere prosjekter som tidligere har vært en idè eller en drøm. 

Alle endringer krever nytt fokus. Når du vet hvilke forutsetninger og ferdigheter som må være tilstede for å lykkes så kan du også gjenta endringer med suksess.

Lederprogram som gir bedre resultater

Målsettingsmodellen

Hvordan vi tenker på våre mål avgjør om vi når dem eller ikke. Når alle i organisasjonen beveger seg i takt mot samme mål nås resultatene raskere.

Obervasjonsevne

Sansene er våre kommunikasjonsverktøy. Når du vet hvordan du bruker sansene når du lykkes kan du gjenta suksessen.

Hypnotisk språk

Hjelper deg til å formulere budskap så de gir mening for mottakeren og skaper mentale bilder som igjen gir positive følelser.

Strategier og forankring

Når målet er klart og dagens situasjon definert legges strategiene som knytter fremtid og nåtid. Slik får vi handlingsplan og resultat.

Avanserte forhandlinger

Når egne og andres mål er kjent kan brobyggingen starte. Her bruker du alle kommunikasjonsferdighetene du har lært.

Disney Metoden

Disney evnet å kombinere kreativitet med vellykket forretningsstrategi basert på sine evner til å gjøre visjoner til konkrete målbare uttrykk.

Litt om Mind Too

Lederutvikling siden 1980

Torill Elise Iversen har jobbet med ledelse og lederutvikling i 40 år og er faglig ansvarlig for programmet. Hun har allsidig erfaring fra forhandlinger og lederutvikling i Europa, USA og Asia. Hun har inngående forståelse for Walt Disney’s produktutviklingsstrategier. 

Torill er kjent for sin personlige undervisningsstil. Hennes erfaring som leder, styremedlem og styreleder i næringslivet, samt rådgiver, mentor og coach  gjør at hun kan tilpasse lederutviklingen til hver enkelt deltaker. 

Lederprogrammet: Mer å hente! er utviklet slik at de nye kunnskapene blir en del av deg, som du automatisk vil bruke. De som ønsker det kan oppleve store personlige forandringer.

Flere ledere fra lederprogrammene leder i dag bedrifter og organisasjoner som er de beste innenfor sine områder.

Torill har et bredt samarbeid med ressurspersoner innenfor flere fagområder, og er medlem Global NLP Training & Consulting Community.

11 dager lederprogram fører til suksess med endringer

Vi lærer deg detaljene og modellene

Deltagerne vil forstå endringer og bli bedre endringsledere. De vil forstå hvordan de blir oppfattet, så de kan tilpasse sin kommunikasjon til enhver  situasjonen. I tillegg lære hvordan de kan motivere seg selv og andre.

Kommunikasjon

Vår definisjon av  kommunikasjon er: Hvordan du forholder deg til deg selv og hvordan du forholder deg til andre. Det er din evne til å kommunisere som avgjør resultatet.

Forandring

Skap positive resultater med kompetanse og ferdigheter som fleksibilitet og observasjonsevne.
Da blir det interessant med endringer og utfordringer.

Personlig utvikling

Det er dine personlige lederegenskaper og ferdigheter som  avgjør  bedriftens organisasjons-klima, endrings evne og suksess. Vi mennesker følger lederen.

Slik tar du kontroll over egen suksess

Last ned gratis e-bok:

Slik tar du kontroll
over egen suksess!

Nøkkelen til suksess ligger i å forstå hvordan du kommuniserer effektivt, hvordan du skaper endringer for deg selv og dine medarbeidere, samt hvordan dine personlige egenskaper og ferdigheter kan benyttes til å skape bedre resultater.

Hva kundene sier om Mind Too

Kunde 
sitater

NB! Vi legger aldri ut navn på person eller bedrift, men tittel og bransje. Ønsker du kontakt med noen av våre referanser kan du kontakte
Torill på tlf. 906 81 884 og vi vil formidle kontakt.

Styreleder IT om kursholder:

Vi møtte en dame som var spontan, engasjert og ærlig og med teft og forståelse for business slik at hun snakket vårt språk, og samtidig kunne dra oss inn i en verden der vi kunne bli tilført kompetanse av en helt annen karakter enn det mange andre kurs tilbyr.

Styreleder IT:

Det er nesten fjernt å tenke på de forventningene jeg hadde opprinnelig fordi det har skjedd en så stor utviklingsprosess og forandringer. Det har gjort at forventningene er overgått. Ja forventningene er innfridd definitivt, men de er mye mer enn innfridd.

Salgssjef IT:

Jeg er nå i en situasjon som er mye mer behagelig for meg selv. Jeg når mine mål, både personlig og på jobb mye lettere og med selvfølgelighet.

Direktør HR:

Det nyttigste kurset jeg noen gang har deltatt på. Det gav inspirasjon og ettertanke. Framfor alt en viktig hjelp til å komme videre og til å vokse som menneske. Du tør simpelthen mer etter et slikt kurs. Livskraften styrkes og du ser muligheter der du tidligere følte begrensninger.

Avdelingsleder IT:

Jeg har hatt ønske om å forbedre min kommunikasjon både med min sjef og mine medarbeidere. Dette programmet har gitt meg redskapene til å gjøre noe med det. I medarbeidersamtaler kommer det opp problemer som både jeg som leder og ansatte ønsker å gjøre noe med. - Lederprogrammet "Mer å hente" - har gitt meg redskapene til å gjøre det.

Direktør HR:

Kursleder Torill Elise Iversen er et sant unikum og et kapittel for seg selv. Fremfor alt et menneske du blir glad i og får respekt for. Hun er ikke bare den viktigste grunnen til å melde seg på dette kurset - hun er i realiteten selve kurset.

Avdelingsleder bank:

Å ha denne unike kompetansen om kommunikasjon og ledelse felles i en ledergruppe er en udiskutabel fordel.

Salgssjef IT

Jeg har funnet frem til energi og ressurser i meg selv. Energi og ressurser jeg kan bruke til å prestere, til å skape resultater og til å hjelpe andre til å nå resultater.

Salgssjef IT:

Først og fremst har dette kurset gitt meg et mye bedre selvbilde og bedre kontakt med meg selv. Og jeg tror alt det andre kommer av det. Har du den kontakten, og vet hvor du står og er trygg på det du driver på med så kommer resultatene. Så enkelt er det.

Du fortjener å lære bedre kommunikasjon

Mind Too har 40 års erfaring med lederutvikling og svært fornøyde kunder. Torill har også erfaring fra mer enn 40 styreverv og forstår derfor inngående hvilke utfordringer virksomheter har i sine endringsprosesser.

Mer å hente! Lederprogram for din bedrift

Lederprogram, Kartlegging og analyse

Kartlegging og analyse

Spørsmål og intervjuer  med øverste ledelse om mål for bedriften og mål med lederprogrammet. Disse samtalene vil styre hvilke ferdigheter som får størst plass i gjennomføringen.

Intervju av hver enkelt deltaker for å lære hvordan medarbeideren opplever arbeidsplassen sin og arbeidsoppgavene. Hvilke mål medarbeideren har for egen innsats og visjoner for livet sitt. 

I dette intervjuet avdekkes også evnen til å kommunisere effektivt og evne til fleksibilitet.

Lederprogram: Observasjonsevne

Observasjonsevne

Sanseskarphet er de viktigste ferdighetene i suksess-modellene. At modellen er sansebasert gir oss evne til  å sortere situasjoner og mennesker ut fra konkrete observasjoner.

Konkret sansebasert og ikke fra egen tro, følelser eller personlig oppfatning. Dette i seg selv gir større evne til å møte og ivareta andre og evne til større fleksibilitet.

Vi kaller det psykologiens matematikk.  I matte har vi tallene 0-9 +/-. Sansene +/- i kommunikasjon. 

 

Lederutvikling: Målsettingsmodellen

Målsetningsmodellen

Identifisere mål og strategier som integrere både bevisste og ubevisste tanker og følelser for at handlingene mot målet skjer automatisk og med letthet.

Modellen vil også sikre at det er riktig mål det jobbes mot. Dette er en godt gjennomprøvd modell som også integrerer ferdigheter som brukes i mange andre sammenhenger.

Implementert i målmodellen er også handlingsplan og hensyn til alle involverte. Dette gir større suksessrate.

Lederutvikling: Skape relasjoner

Skape relasjoner

Kontakt og tillit

Deltagerne lærer hvordan de effektivt skaper kontakt og tillit ved bruk av de ferdighetene de allerede har lært.

Observasjonsevne,  sanse-skarphet og språkmodeller fra hypnotisk språk hjelper oss til å skaffe kvalitets-informasjon så vi kan levere våre budskap tilpasset så vedkommende forstår det du forsøker å formidle. 

Disse ferdighetene gir bedre presisjon, større fleksibilitet og bedre observasjonsevne i samspill med andre.

Lederprogram: Forhandlinger

Forhandlinger

Her implementeres alle ferdighetene du har lært.

Alle ferdighetene du har lært blir tatt i bruk. Tid for å komme til enighet og kvaliteten på oppgavene bedres. 

Tradisjonelt har forhandlinger vært noe som skulle vinnes. I dag ønsker vi primært at alle skal komme så nære opp til sitt mål som mulig.

Forhandlinger er noe vi gjør daglig. Ferdighetene du lærer i Lederprogrammet «Mer å hente»  fører til at alle i organisasjonen lykkes oftere. 

Ferdighetene gir deg fortrinn i alle vanskelige forhandlinger. En tidligere kunde som har forhandlet over hele verden sa: «Nå forstår jeg hva jeg er god på og hvor mye bedre jeg har blitt etter å ha lært disse ferdighetene.»

Lederutvikling: Disneymodellen

Disneymetoden

Metoden er utviklet etter Walt Disneys egen strategiprosess som sikret at tegnefilmene hans ble en suksess.

Disney evnet å ta noe som bare eksisterte i fantasien og gi det et fysisk uttrykk som direkte påvirker vår opplevelse på en positiv måte.

Metoden tar deg fra idè til resultat med verktøy som ivaretar både det kreative, det realistiske og det kritiske.

Poenget hans er at effektiv planlegging involverer syntesen mellom ulike prosesser og faser.

Nå kan du lære å tenke som Walt Disney og bedriften kan repetere egne suksesser.

Lederprogram for bedre resultater

Kommunikasjon

Skape positive holdninger og motivere til samarbeid. Skape forståelse for at vi alle er forskjellige, men vi jobber mot samme mål. Kompetanseheving i grunnleggende Kommunikasjons- ferdigheter. Bedre samarbeid og evne til å snu en konflikt til en positiv prosess.

Organisasjon

Bidra til å utvikle de ansattes forhold til produkt og bedriftsidentitet og nøkkelverdier som basis for en profesjonell kundebehandling. Utvikling av bedriftsidentitet. Synliggjøring av bedriftens profil. Kundene skal oppleve bedriftens profil i møte med bedriftens ansatte.

Medarbeider

Bidra til å forbedre arbeidsorganisering, ledelsessystemer og rutiner som sikrer kundebehandling av høy kvalitet. Utvikle organisasjonen for å fremme tilgjengelighet og fleksibilitet. Produktutvikling, markedssegmentering, hvilke kunder vil vi ha, omsetningsmål?

Bedriftsinternt lederprogram

Vårt lederprogram skaper lønnsomme endringer og effektive ledere. Vi har verktøy som skaper suksess med endringer enten de er planlagt eller oppstår.